cursus pate de verre voor beginners

Cursus pate de verre 

In deze cursus maak je een pate de verre object in een open mal. Je maakt een mal, die je vervolgens vult met glaskorrels. Dit geheel wordt gestookt en later haal je de mal weg van je werkstuk en werk je je stuk af. De cursus duurt 4 avonden van 19.00 tot maximaal 22.00 uur. Er kunnen avonden bij zijn dat je eerder klaar bent.

de eerste avond krijg je uitleg over de cursus en werk je aan je ontwerp en voer je dit ontwerp uit in klei of ander materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.

de tweede avond giet je de mal om het ontwerp en haal je indien mogelijk de klei of het andere gebruikte materiaal uit je mal.

de derde avond vul je de mal met glaskorrels

de laatste avond verwijder je de mal rond je object en werk je je object af.

prijs voor deze cursus incl alle materialen bedraagt € 160,- glas wordt naar verbruik verrekend en komt tussen de 20 en 35 euro

agenda: nieuwe cursussen beginnen najaar 2018